skip to Main Content

Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa tilanteissa, joissa vamma tai sairaus rajoittaa itsenäistä selvitymistä arjessa ja työelämässä elämän eri vaiheissa. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn sekä itsenäisen selviytymisen edistäminen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen. Lisäksi tavoitteena on auttaa sopeutumaan elämään vamman tai sairauden kanssa.

Kuntoutus voi olla omakustanteista tai Kelan järjestämää. Kelan kuntoutusta saadaksesi tarvitset lääkäriltä lausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta. Kelan kuntoutus on sinulle yleensä maksutonta, jonka lisäksi sinulla saattaa olla oikeus myös kuntoutusrahaan.

Yrityksemme tuottaa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lue lisää: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Usein kysyttyjä kysymyksiä kuntoutuksesta:

Milloin hyötyisin kuntoutuksesta?
Kuntoutuksesta on hyötyä erityisesti tilanteissa, joissa arki on muuttunut haasteellisemmaksi todetun sairauden, esimerkiksi aivohalvauksen, vuoksi.

Kuinka usein kuntoutusta kannattaa toteuttaa?
Usein viikoittain tapahtuvalla kuntoutuksella saadaan merkittäviä muutoksia arjessa selviytymiseen ja toimintakyvyn edistymiseen. Kuntoutuksen tiheys riippuu sairauden vaiheesta ja haitta-asteesta.

Back To Top